Search form

ฮีบรู 5:12

12แต๊ๆ แล้ว​ต๋อน​นี้​หมู่​ต้าน​น่า​จะ​เป๋น​ครู​สอน​ได้​แล้ว แต่​ต้าน​ก็​ยัง​ต้องก๋าน​คน​มา​สอน​หลัก​ธรรม​เบื้องต้น​เกี่ยว​กับ​ถ้อยกำ​ของ​พระเจ้า​แหม เหมือน​ว่า​ต้าน​ยัง​ต้องก๋าน​กิ๋น​นม​อยู่ ต้าน​กิ๋น​ของกิ๋น​แข็งๆ บ่ได้