Search form

ฮีบรู 5:4

4บ่มี​ใผ​แต่งตั้ง​ตั๋ว​เก่า​ใน​ต๋ำแหน่ง​มหา​ปุโรหิต​ตี้​มี​เกียรติ​นี้​ได้ แต่​พระเจ้า​เลือก​คน​นั้น​เหมือน​ตี้​พระองค์​ได้​เลือก​อาโรน