Search form

ฮีบรู 5:5

5พระคริสต์​ก็​เหมือน​กั๋น พระองค์​บ่ได้​ยก​ตั๋ว​เก่า​ขึ้น​เป๋น​มหา​ปุโรหิต แต่​พระเจ้า​ได้​อู้​กับ​พระองค์​ว่า

“เจ้า​เป๋น​ลูก​ของ​เฮา วัน​นี้​เฮา​ได้​เป๋น​ป้อ​ของ​เจ้า​แล้ว”