Search form

ฮีบรู 6:17

17พระเจ้า​ก็​ได้​ยืนยัน​พระสัญญา​ของ​พระองค์​โดย​กำ​สาบาน​เหมือน​กั๋น เปื้อ​เยียะ​หื้อ​คน​ตี้​จะ​ฮับ​สิ่ง​ตี้​สัญญา​ไว้​ฮู้​อย่าง​แน่นอน​ว่า พระเจ้า​จะ​บ่มี​วัน​เปี่ยนใจ๋​จาก​สิ่ง​ตี้​พระองค์​ตัดสินใจ๋​จะ​เยียะ