Search form

ฮีบรู 6:18

18สิ่ง​ตี้​พระองค์​สัญญา​กับ​สาบาน​เปี่ยน​ตึง​บ่ได้ ย้อน​ว่า​เป๋น​ไป​บ่ได้​ตี้​พระเจ้า​จะ​อู้​จุ จาอั้น​หมู่​เฮา​ตี้​ได้​เปิ้ง​พระองค์ ก็​มี​ก๋ำลังใจ๋​นัก​ขึ้น​ขนาด ตี้​จะ​ได้​ยึด​ความ​หวัง​ตี้​พระองค์​ได้​หื้อ​ไว้