Search form

ฮีบรู 6:19

19เฮา​มี​ความ​หวัง​นี้​เผียบ​เหมือน​สมอ​เฮือ​ตี้​ยึด​จิตใจ๋​หื้อ​แน่น​กับ​มั่นคง ความ​หวัง​นี้​ก็​เป๋น​ความ​หวัง​ตี้​จะ​ปา​หมู่​เฮา​ผ่าน​ผ้ากั้ง​ใน​พระวิหาร​บน​สวรรค์ เข้า​ไป​ใน​ตี้ๆ บริสุทธิ์​ตี้​สุด