Search form

ฮีบรู 6:9

9เปื้อน​ตี้​ฮัก​ตังหลาย เถิงแม้​ว่า​หมู่​เฮา​จะ​อู้​จาอี้ เฮา​ก็​มั่นใจ๋​ว่า​ต้าน​ตังหลาย​มี​ปอน​ตี้​ดี​เหลือ เป๋น​ปอน​ตี้​จะ​นำ​ไป​ฮับ​ความ​รอด​ป๊น​บาป​โต้ษ