Search form

ฮีบรู 7:15

พระเยซู​เป๋น​ปุโรหิต​เหมือน​เมลคีเซเดค

15สิ่ง​ตี้​เฮา​ได้​อู้​มา​แล้ว​นั้น​ก็​ชัดเจน​นัก​ขึ้น ย้อน​มี​ปุโรหิต​แหม​คน​นึ่ง​เกิด​ขึ้น​ต๋าม​แบบ​อย่าง​เมลคีเซเดค