Search form

ฮีบรู 7:19

19ย้อน​บท​บัญญัติ​ของ​โมเสส​บ่ได้​เยียะ​หื้อ​อะหยัง​สมบูรณ์​แบบ​เลย แต่​ต๋อน​นี้​เฮา​ได้​ฮับ​ความ​หวัง​ตี้​ดี​เหลือ​ตะก่อน เซิ่ง​โดย​ความ​หวัง​นี้​เฮา​จึง​เข้า​ใก้​พระเจ้า​ได้