Search form

ฮีบรู 7:28

28ต๋าม​บท​บัญญัติ​ของ​โมเสส​นั้น​คน​เฮา​ตี้​อ่อนแอ​ได้ฮับ​ก๋าน​แต่งตั้ง​หื้อ​เป๋น​มหา​ปุโรหิต แต่​กำ​ปฏิญาณ​ของ​พระเจ้า​ตี้​มา​หลัง​บท​บัญญัติ​ได้​แต่งตั้ง​พระบุตร​ผู้​ตี้​พระเจ้า​เยียะ​หื้อ​สมบูรณ์​แบบ​ตลอด​ไป