Search form

ฮีบรู 7:3

3บ่มี​เขียน​ไว้​ว่า​ใผ​เป๋น​ป้อ​แม่​ของ​ต้าน กาว่า​ป้อ​อุ๊ย​แม่​หม่อน​ของ​ต้าน​เป๋น​ใผ วัน​เกิด​กาว่า​วัน​ต๋าย​ของ​ต้าน​ก็​บ่มี​เขียน​บอก​ไว้ ต้าน​เป๋น​เหมือน​พระบุตร​ของ​พระเจ้า ตั๊ด​ตี้​ว่า​ต้าน​เป๋น​ปุโรหิต​ตลอด​ไป