Search form

ฮีบรู 7:5

5บท​บัญญัติ​ของ​โมเสส​สั่ง​หื้อ​ลูก​หลาน​ผะกุ๋น​เลวี​ตี้​เป๋น​ปุโรหิต​ฮับ​ส่วน​แบ่ง​นึ่ง​ใน​สิบ​จาก​สิ่ง​ตี้​คน​ตังหลาย​ได้​มา คือ​มา​จาก​หมู่​ปี้น้อง​ของ​เขา เถิงแม้​ว่า​หมู่​ปี้น้อง​ของ​เขา​จะ​สืบ​เจื๊อสาย​มา​จาก​อับราฮัม​เหมือน​กั๋น