Search form

ฮีบรู 7:9

9จะ​อู้​จาอี้​ก็​ได้​ว่า​ลูกหลาน​ผะกุ๋น​เลวี​ตี้​ได้​ฮับ​นึ่ง​ใน​สิบ​ส่วน​นั้น​ได้​ถวาย​นึ่ง​ใน​สิบ​ส่วน​แก่​เมลคีเซเดค​ผ่าน​ตาง​อับราฮัม​ตวย