Search form

ฮีบรู 8

พระเยซู​เป๋น​มหา​ปุโรหิต​ของ​เฮา

1สิ่ง​ตี้​สำคัญ​ของ​เรื่อง​ตี้​เฮา​อู้​มา​นี้​ก็​คือ​ว่า เฮา​มี​มหา​ปุโรหิต​จาอี้ ผู้​ตี้​นั่ง​อยู่​ตัง​ขวา​บัลลังก์​ของ​พระเจ้า​ผู้​ตี้​ยิ่งใหญ่​ตี้​สุด​ใน​สวรรค์ 2กับ​เป๋น​ผู้​ตี้​เยียะ​หน้าตี้​ใน​สถานตี้​ศักดิ์สิทธิ์​ตี้​สุด คือ​ใน​เต็นท์​ศักดิ์สิทธิ์​ตี้​แต๊​จริง เซิ่ง​พระเจ้า​เป๋น​ผู้​ตั้ง​ขึ้น บ่ใจ้​คน​ตั้ง 3มหา​ปุโรหิต​กู้​คน​ได้​ฮับ​ก๋าน​แต่งตั้ง​หื้อ​ถวาย​เครื่อง​ปู่จา​กับ​สัตว์​ปู่จา ย้อนจาอี้​ก็​จ๋ำเป๋น​ตี้​มหา​ปุโรหิต​คน​นี้​ของ​เฮา​จะ​ต้อง​เอา​ของ​มา​ถวาย​ตวย​เหมือน​กั๋น 4ถ้า​พระองค์​อยู่​ใน​โลก​นี้​ก็​คง​บ่ได้​เป๋น​ปุโรหิต ย้อน​ว่า​มี​หมู่​ปุโรหิต​ตี้​ถวาย​เครื่อง​ปู่จา​ต่างๆ ต๋าม​บท​บัญญัติ​ของ​โมเสส​อยู่​แล้ว 5ปุโรหิต​หมู่​นั้น​ฮับใจ๊​ใน​สถานตี้​ศักดิ์สิทธิ์​ตี้​เฮียน​แบบ​กับ​เป๋น​ก้า​เงา​ของ​สิ่ง​ตี้​อยู่​ใน​สวรรค์​เต้าอั้น เหมือน​กับ​ต๋อน​ตี้​โมเสส​ก่ำลัง​จะ​แป๋ง​เต็นท์​นั้น พระเจ้า​ได้​เตื๋อน​ว่า

“หื้อ​แป๋ง​กู้​อย่าง​ต๋าม​แบบ​ตี้​เฮา​ได้​สำแดง​หื้อ​เจ้า​หัน​ต๋อน​อยู่​บน​ดอย​นั้น”

6แต่​หน้าตี้​ปุโรหิต​ตี้​พระเยซู​ได้​ฮับ​ก็​ยิ่งใหญ่​เหลือ​หน้าตี้​ของ​หมู่​ปุโรหิต​หมู่​นั้น เหมือน​เดียว​กั๋น​กับ​พันธสัญญา​ตี้​พระองค์​ได้​เป๋น​คน​ก๋าง​หละหว่าง​พระเจ้า​กับ​คน​ก็​ยิ่งใหญ่​เหลือ​พันธสัญญา​ตี้​พระเจ้า​เกย​เยียะ​ผ่าน​ตาง​โมเสส ย้อน​พันธสัญญา​ใหม่​นี้​เกิด​ขึ้น​จาก​พระสัญญา​ตี้​ดี​เหลือ 7ย้อน​ว่า​ถ้า​พันธสัญญา​เก่า​ดี​อยู่​แล้ว ก็​บ่จ๋ำเป๋น​ต้อง​มี​พันธสัญญา​ใหม่​มา​แตน 8แต่​พระเจ้า​ต๋ำหนิ​คน​ของ​พระองค์​ว่า

“เวลา​นั้น​จะ​มา​เถิง​แล้ว

ตี้​เฮา​จะ​เยียะ​พันธสัญญา​ใหม่​กับ​จาว​อิสราเอล​กับ​จาว​ยูดาห์

9เซิ่ง​บ่เหมือน​พันธสัญญา

ตี้​เฮา​ได้​เยียะ​กับ​หมู่​ป้อ​อุ๊ย​แม่​หม่อน​ของ​เขา

ต๋อน​ตี้​เฮา​จู๋ง​มือ​หมู่​เขา​ออก​มา​จาก​ประเทศ​อียิปต์

ย้อน​หมู่​เขา​บ่ได้​ซื่อสัตย์​ต่อ​พันธสัญญา​ของ​เฮา

ย้อน​จาอั้น​เฮา​เลย​ละ​หมู่​เขา​ไว้

องค์​พระผู้เป๋นเจ้า​อู้​จาอี้​ละ

10นี่​คือ​พันธสัญญา​ตี้​เฮา​จะ​เยียะ​กับ​จาว​อิสราเอล

หลังจาก​เวลา​นั้น องค์​พระผู้เป๋นเจ้า ​อู้​จาอี้

เฮา​จะ​ใส่​บท​บัญญัติ​ของ​เฮา​ไว้​ใน​จิต​สำนึก​ของ​หมู่​เขา

กับ​เฮา​จะ​เขียน​มัน​ไว้​ใน​จิตใจ๋​ของ​หมู่​เขา

เฮา​จะ​เป๋น​พระเจ้า​ของ​หมู่​เขา

หมู่​เขา​จะ​เป๋น​คน​ของ​เฮา

11หมู่​เขา​จะ​บ่สอน​เปื้อน​บ้าน

กาว่า​สอน​หมู่​ปี้น้อง​แหม​ว่า ‘หื้อ​ฮู้จัก​องค์​พระผู้เป๋นเจ้า’

ย้อน​ว่า​กู้​คน​จะ​ฮู้จัก​เฮา

ตั้งแต่​คน​ต่ำต้อย​ตี้​สุด​จ๋น​เถิง​คน​ยิ่งใหญ่​ตี้​สุด

12ย้อน​เฮา​จะ​ยกโต้ษ​หื้อ​ก๋าน​บ่ดี​ของ​หมู่​เขา

กับ​จะ​บ่จ๋ำ​บาป​ของ​หมู่​เขา​แหม​ต่อ​ไป”

13เมื่อ​พระเจ้า​ฮ้อง​พันธสัญญา​นี้​ว่า “พันธสัญญา​ใหม่” พระองค์​ก็​ถือ​ว่า​พันธสัญญา​เก่า​นั้น​ใจ๊​บ่ได้​แหม​แล้ว สิ่ง​ตี้​ใจ๊​บ่ได้​กับ​เก่า​ไป​นั้น​แหม​บ่เมิน​ก็​จะ​หาย​ไป