Search form

ฮีบรู 8:1

พระเยซู​เป๋น​มหา​ปุโรหิต​ของ​เฮา

1สิ่ง​ตี้​สำคัญ​ของ​เรื่อง​ตี้​เฮา​อู้​มา​นี้​ก็​คือ​ว่า เฮา​มี​มหา​ปุโรหิต​จาอี้ ผู้​ตี้​นั่ง​อยู่​ตัง​ขวา​บัลลังก์​ของ​พระเจ้า​ผู้​ตี้​ยิ่งใหญ่​ตี้​สุด​ใน​สวรรค์