Search form

ฮีบรู 8:5

5ปุโรหิต​หมู่​นั้น​ฮับใจ๊​ใน​สถานตี้​ศักดิ์สิทธิ์​ตี้​เฮียน​แบบ​กับ​เป๋น​ก้า​เงา​ของ​สิ่ง​ตี้​อยู่​ใน​สวรรค์​เต้าอั้น เหมือน​กับ​ต๋อน​ตี้​โมเสส​ก่ำลัง​จะ​แป๋ง​เต็นท์​นั้น พระเจ้า​ได้​เตื๋อน​ว่า

“หื้อ​แป๋ง​กู้​อย่าง​ต๋าม​แบบ​ตี้​เฮา​ได้​สำแดง​หื้อ​เจ้า​หัน​ต๋อน​อยู่​บน​ดอย​นั้น”