Search form

ฮีบรู 8:8

8แต่​พระเจ้า​ต๋ำหนิ​คน​ของ​พระองค์​ว่า

“เวลา​นั้น​จะ​มา​เถิง​แล้ว

ตี้​เฮา​จะ​เยียะ​พันธสัญญา​ใหม่​กับ​จาว​อิสราเอล​กับ​จาว​ยูดาห์