Search form

ฮีบรู 8:9

9เซิ่ง​บ่เหมือน​พันธสัญญา

ตี้​เฮา​ได้​เยียะ​กับ​หมู่​ป้อ​อุ๊ย​แม่​หม่อน​ของ​เขา

ต๋อน​ตี้​เฮา​จู๋ง​มือ​หมู่​เขา​ออก​มา​จาก​ประเทศ​อียิปต์

ย้อน​หมู่​เขา​บ่ได้​ซื่อสัตย์​ต่อ​พันธสัญญา​ของ​เฮา

ย้อน​จาอั้น​เฮา​เลย​ละ​หมู่​เขา​ไว้

องค์​พระผู้เป๋นเจ้า​อู้​จาอี้​ละ