Search form

ฮีบรู 9:10

10สิ่ง​หมู่​นี้​เป๋น​ก้า​เรื่อง​เกี่ยว​กับ​ของ​กิ๋น​กับ​พิธี​ซ่วย​ล้าง​ต่างๆ เป๋น​กฎเก๋ณฑ์​ตี้​เกี่ยวกับ​เรื่อง​ภาย​นอก​เต้าอั้น จ๋น​เถิง​เวลา​ตี้​พระเจ้า​จะ​เปี่ยน​เป๋น​ระบบ​ใหม่