Search form

ฮีบรู 9:11

11บ่าเดี่ยวนี้​พระคริสต์​ได้​มา​เป๋น​มหา​ปุโรหิต​ตี้​เยียะ​หื้อ​สิ่ง​ดีๆ ตี้​อยู่​ตี้​นี่​แล้ว เกิด​ขึ้น พระองค์​ก็​เข้า​ไป​ใน​เต็นท์​ตี้​ยิ่งใหญ่​กับ​สมบูรณ์​เหลือ​เต็นท์​ตี้​อยู่​ใน​โลก เป๋น​เต็นท์​ตี้​คน​บ่ได้​แป๋ง กับ​บ่ได้​เป๋น​สิ่ง​ตี้​พระเจ้า​สร้าง​ใน​โลก​นี้