Search form

ฮีบรู 9:19

19ต๋อน​ตี้​โมเสส​บอก​บท​บัญญัติ​กู้​ข้อ​แก่​จาว​อิสราเอล​แล้ว ต้าน​ก็​เอา​เลือด​ลูก​งัว​กับ​แป๊ะ​ สูน​กับ​น้ำ แล้ว​เอา​ขน​แกะ​สี​แดง​สด​มัด​กิ่ง​ต้น​หุสบ​มา​พรม​หนังสือ​บท​บัญญัติ​กับ​จาว​อิสราเอล