Search form

ฮีบรู 9:23

เลือด​ของ​พระคริสต์​ซ่วย​ล้าง​บาป​ได้

23ย้อน​จาอั้น​จึง​จ๋ำเป๋น​ต้อง​ใจ๊​เครื่อง​ปู่จา​จาอี้​ซ่วย​ล้าง​สิ่ง​ของ​ต่างๆ หมู่​นี้​ตี้​เป๋น​ของ​เฮียน​แบบ​ใน​สวรรค์​หื้อ​หมดใส ส่วน​ของ​ใน​สวรรค์​นั้น​ต้อง​ใจ๊​เครื่อง​ปู่จา​ตี้​ดี​เหลือ​นั้น​มา​เยียะ​หื้อ​หมดใส