Search form

ฮีบรู 9:25

25กับ​พระเยซู​บ่ได้​ถวาย​ตั๋ว​ของ​พระองค์​หลาย​เตื้อ เหมือน​มหา​ปุโรหิต​ตี้​ต้อง​เอา​เลือด​ตี้​บ่ใจ้​ของ​ตั๋ว​เก่า เข้า​ไป​ใน​ห้อง​ตี้​ศักดิ์สิทธิ์​ตี้​สุด​ใน​เต็นท์​นั้น​กู้​ปี๋