Search form

ฮีบรู 9:26

26ย้อน​ถ้า​เป๋น​จาอั้น​พระคริสต์​ก็​ต้อง​ทน​ตุ๊ก​หลาย​เตื้อ​นับ​ตั้งแต่​สร้าง​โลก​มา แต่​แต๊ๆ แล้ว​พระองค์​มา​ป๋ากฏ​ใน​ยุค​สุดต๊าย​เตื้อ​เดียว​เต้าอั้น เปื้อ​ถวาย​ตั๋ว​เป๋น​เครื่อง​ปู่จา​ก๋ำจัด​บาป​จ๋น​หมด​เสี้ยง