Search form

ฮีบรู 9:28

28ก็​เหมือน​กั๋น​ตี้​พระคริสต์​ก็​ถวาย​ตั๋ว​เป๋น​เครื่อง​ปู่จา​เตื้อ​เดียว เปื้อ​ฮับ​เอา​บาป​ของ​คน​จ๋ำนวน​นัก​ไป กับ​พระองค์​จะ​ปิ๊ก​มา​เป๋น​เตื้อ​ตี้​สอง บ่ได้​มา​เปื้อ​ก๋ำจัด​บาป แต่​มา​เปื้อ​นำ​ความ​รอด​ป๊น​บาป​โต้ษ​มา​หื้อ​กับ​หมู่​คน​ตี้​รอถ้า​พระองค์