Search form

ฮีบรู 9:4

4ใน​ห้อง​นี้​มี​แต้น​คำ​ใจ๊​เผา​เครื่องหอม มี​หีบ​แห่ง​พันธสัญญา​ตี้​ตังนอก​เป๋น​คำ ตัง​ใน​หีบ​มี​ไห​คำ​ตี้​ใส่​มานา มี​ไม้เต๊า​ของ​อาโรน​ตี้​แตกใบ​อ่อน กับ​มี​แผ่น​หิน​แห่ง​พันธสัญญา สอง​แผ่น