Search form

ฮีบรู 9:5

5บน​หีบ​นั้น​มี​ฮูปปั้น​ฮ้อง​ว่า เครูบ ​ตี้​แสดง​ว่า​พระเจ้า​อยู่​ตี้​หั้น ปีก​ของ​เครูบ​ก๋าง​ออก​ปก​ตั๊ด​ตี้​พระเจ้า​ยกโต้ษ​บาป​หื้อ แต่​ต๋อน​นี้​เฮา​อู้​เถิง​เรื่อง​หมู่​นี้​นัก​เหลือ​นี้​บ่ได้