Search form

ฮีบรู 9:7

7แต่​มี​ก้า​มหา​ปุโรหิต​เต้าอั้น​ตี้​เข้า​ไป​ใน​ห้อง​จั๊น​ใน​ปี๋​ละ​เตื้อ ต้อง​เอา​เลือด​เข้า​ไป​ถวาย​เปื้อ​ตั๋ว​เก่า​กับ​เปื้อ​คน​ตังหลาย​ตี้​เยียะ​บาป​โดย​บ่ฮู้​ตั๋ว