Search form

ฮีบรู 9:9

9นี่​เป๋น​ภาพ​ตี้​เยียะ​หื้อ​หัน​ว่า​ใน​สมัย​นี้ ก๋าน​นำ​เครื่อง​ปู่จา​ก็​ดี สัตว์​ปู่จา​ก็​ดี ตี้​เอา​มา​ถวาย​หื้อ​พระเจ้า บ่สามารถ​ซ่วย​ล้าง​จิตใจ๋​คน​ตี้​มา​นมัสก๋าน​พระเจ้า​หื้อ​หมดใส​ได้