Search form

ฮีบรู int

บ่มี​ใผ​แน่ใจ๋​ได้​ว่า​ผู้​เขียน​จดหมาย​เถิง​จาว​ฮีบรู​เป๋น​ใผ ใน​จดหมาย​ฉบับ​นี้​บ่มี​กำ​ตั๊กตวาย กับ​บ่ได้​บอก​ชัดเจน​ว่า​เขียน​เถิง​ใผ เถิง​แม้ว่า​ผู้​เชี่ยว​ชาญ​พระคัมภีร์​คาด​ว่า​ผู้​เขียน​อาจ​จะ​เป๋น​เปาโล บารนาบัส กาว่า อปอลโล แต่​ก็​บ่มี​ใผ​ฮู้​ได้​อย่าง​แน่นอน แต่​ผู้เจื้อ​สมัย​คริสตจักร​ยุค​แรก​ยอมฮับ​จดหมาย​ฉบับ​นี้​ว่า​เป๋น​ถ้อยกำ​ตี้​พระเจ้า​ดลใจ๋​หื้อ​คน​เขียน จดหมาย​ฉบับ​นี้​คาด​ว่า​คง​เขียน​ขึ้น​ก่อน​ปี๋ ค.ศ. 70

จดหมาย​ฉบับ​นี้​คง​เขียน​เถิง​ผู้เจื้อ​จาว​ยิว​ตี้​ฮ้อง​แหม​จื้อ​ว่า จาว​ฮีบรู หมู่​เขา​โดน​ค่ำ​ย้อน​ความ​เจื้อ​ของ​หมู่​เขา เซิ่ง​อาจ​จะ​เยียะ​หื้อ​หมู่​เขา​ละ​ความ​เจื้อ​ย้อน​ก๋าน​ค่ำ​นั้น บ่มี​ใผ​ฮู้​ผู้เจื้อ​หมู่​นี้​อยู่​ตี้​ไหน พระธรรม​กิจก๋าน​ของ​อัครทูต​รายงาน​ว่า หลัง​สเทเฟน​ต๋าย​แล้ว คริสตจักร​ต่างๆ ก็​โดน​ค่ำ​อย่าง​หนัก แล้ว​หมู่​ผู้เจื้อ​ก็​แตก​ขะแล​ขะแจ​ไป​หลาย​ตี้​หลาย​แห่ง กับ​บอก​ข่าวดี​ใน​กู้​ตี้​ตี้​ได้​ไป (​กิจก๋าน 8:1,4; 11:19​) จดหมาย​เขียน​เถิง​จาว​ฮีบรู เซิ่ง​อาจ​จะ​เป๋น​หมู่​นึ่ง​ตี้​ได้​แตก​ขะแล​ขะแจ​ไป​ตี้​อื่น​นั้น

เนื้อหา​ใน​จดหมาย​อู้​เถิง​จาว​ฮีบรู ได้​ยก​ข้อ​พระคัมภีร์​พันธสัญญา​เก่า​มา​อ้าง​หลาย​ข้อ จดหมาย​ฉบับ​นี้​ได้​บอก​ไว้​ว่า พระเจ้า​พระบิดา​ส่ง​พระเยซู​คริสต์​มา​เปื้อ​รับรอง​พันธสัญญา​ใหม่ ย้อน​พระเยซู​ต๋าย​บน​ไม้​ก๋าง​เขน​เปื้อ​คน​ตังหลาย พันธสัญญา​เก่า​ตี้​รวม​บท​บัญญัติ กับ​ก๋าน​ถวาย​สัตว์​ปู่จา ก็​บ่มี​ผล​อะหยัง​แล้ว กับ​บ่จ๋ำเป๋น​แหม​ต่อ​ไป จดหมาย​ฉบับ​นี้​ได้​บอก​เถิง​ว่า​พระเยซู​คริสต์​ยิ่งใหญ่​เหลือ​ตึง​หมู่​ทูตสวรรค์ ตึง​หมู่​ผู้​เป๋น​ปาก​เป๋น​เสียง​แตน​พระเจ้า​สมัย​ก่อน​แม้​แต่​โมเสส ตี้​เป๋น​ผู้​เป๋น​ปาก​เป๋น​เสียง​แตน​พระเจ้า​ตี้​ยิ่งใหญ่​ตี้​สุด​ใน​สมัย​พระคัมภีร์​พันธสัญญา​เก่า กับ​ได้​บอก​ว่า​พระเยซู​เป๋น​มหา​ปุโรหิต​ตี้​ยิ่งใหญ่​เหลือ​มหา​ปุโรหิต​สมัย​พันธสัญญา​เก่า​ตึงหมด พระองค์​นั่ง​อยู่​ตัง​เผิก​ขวา​ของ​พระเจ้า​ใน​สวรรค์ กับ​อ้อนวอน​ขอ​พระเจ้า​เผื่อ​ผู้เจื้อ​ตังหลาย