Search form

ยากอบ 1:10

10คน​ตี้​ร่ำรวย​ก็​หื้อ​ภูมิใจ๋​ตั๋ว​เก่า​เหมือน​กั๋น​เมื่อ​พระเจ้า​เยียะ​หื้อ​เขา​ตก​ต่ำ​ลง ย้อน​ว่า​คน​ร่ำรวย​ก็​จะ​เหี่ยวแห้ง​ต๋าย​ไป​เหมือน​ดอก​หญ้า