Search form

ยากอบ 1:11

11ย้อน​ว่า​เมื่อ​ตะวัน​ขึ้น แดด​ก็​เผา​หญ้า แล้ว​ดอก​มัน​ก็​จะ​เหี่ยว​แห้ง​หลวะ​ออก​จาก​ต้น แล้ว​ความ​งาม​ของ​มัน​ก็​เสี้ยง​หมด คน​ร่ำรวย​ก็​จะ​เป๋น​จาอั้น​เหมือน​กั๋น หมู่​เขา​จะ​ต๋าย​ไป​ใน​ต๋อน​ตี้​ก่ำลัง​วุ่น​วะ​วุ่นวาย​กับ​ก๋าน​งาน​ของ​หมู่​เขา