Search form

ยากอบ 1:25

25แต่​คน​ตี้​เอา​ใจ๋​ใส่​บท​บัญญัติ​ตี้​ดี​พร้อม​ของ​พระเจ้า เซิ่ง​เป๋น​บท​บัญญัติ​ตี้​เยียะ​หื้อ​คน​มี​อิสระ แล้ว​เอาใจ๋​ใส่​เยียะ​ต๋าม​ต่อไป บ่ใจ้​ก้า​ฟัง​แล้ว​ก็​ลืม แต่​เยียะ​ต๋าม​กำ​สั่ง​สอน​นั้น พระเจ้า​ก็​จะ​ปั๋นปอน​ใน​สิ่ง​ตี้​เขา​เยียะ