Search form

ยากอบ 1:27

27ศาสนา​ตี้​บริสุทธิ์​กับ​ตี้​แต๊​จริง​ใน​สายต๋า​ของ​พระเจ้า​พระบิดา ก็​คือ ก๋าน​จ้วยเหลือ​หละอ่อน​ก่ำพร้า​กับ​หมู่​แม่​หม้าย​ตี้​ได้ฮับ​ความ​ตุ๊กยาก และ​ฮักษา​ตั๋ว​หื้อ​ป๊น​จาก​บาป​ของ​โลก​นี้