Search form

ยากอบ 1:5

5แต่​ถ้า​ใผ​คน​ใด​ใน​หมู่​ต้าน​ขาด​ผญา​ปั๋ญญา ก็​หื้อ​เขา​ขอ​จาก​พระเจ้า แล้ว​พระเจ้า​จะ​หื้อ ย้อน​พระองค์​ใจ๋​กว้าง​กับ​จะ​หื้อ​กู้​คน​โดย​บ่ว่า​ใผ​เลย