Search form

ยากอบ 2:12

12จาอั้น​บ่ว่า​ต้าน​จะ​อู้​กาว่า​เยียะ​อะหยัง​ก็​หื้อ​จ๋ำ​เอา​ไว้​เต๊อะ​ว่า พระเจ้า​จะ​ตัดสิน​ลงโต้ษ​ต้าน​โดย​ใจ๊​บท​บัญญัติ​ตี้​เยียะ​หื้อ​คน​มี​อิสระ