Search form

ยากอบ 2:14

ความ​เจื้อ​ตี้​บ่เยียะ​ต๋าม​ก็​บ่มี​ประโยชน์

14ปี้น้อง​ตังหลาย มัน​บ่มี​ประโยชน์​อะหยัง​เลย​ถ้า​คน​นึ่ง​บอก​ว่า​เขา​มี​ความ​เจื้อ แต่​เขา​ก็​บ่ได้​เยียะ​ต๋าม ความ​เจื้อ​นั้น​จะ​จ้วย​หื้อ​เขา​รอด​ป๊น​บาป​โต้ษ​ได้​กา