Search form

ยากอบ 2:18

18แต่​บาง​คน​จะ​อู้​ว่า “ต้าน​มี​ความ​เจื้อ แต่​ตั๋ว​ข้าพเจ้า​เป๋น​คน​เยียะ” ข้าพเจ้า​จะ​บอก​กับ​เขา​ว่า “ขอ​แสดง​หื้อ​ข้าพเจ้า​หัน​ความ​เจื้อ​ของ​ต้าน​โดย​ก๋าน​บ่ต้อง​เยียะ​ต๋าม​กำ​ลอ แล้ว​ข้าพเจ้า​ก็​จะ​แสดง​ความ​เจื้อ​ของ​ข้าพเจ้า​โดย​ก๋าน​เยียะ​ต๋าม​หื้อ​ผ่อ​ตวย”