Search form

ยากอบ 2:2

2ถ้า​มี​คน​นึ่ง​ใส่​แหวน​คำ​แต่งตั๋ว​ดี​เข้า​มา​ใน​ตี้​จุมนุม​ของ​หมู่​ต้าน กับ​มี​แหม​คน​นึ่ง​เป๋น​คน​ตุ๊ก​แต่ง​ตั๋ว​ซุกฮุกซุกฮุ่ย​เข้า​มา​ตวย