Search form

ยากอบ 2:23

23ก็​เป๋น​ไป​ต๋าม​ตี้​พระคัมภีร์​มี​เขียน​ไว้​ว่า “อับราฮัม​เจื้อ​พระเจ้า แล้ว​ย้อน​ความ​เจื้อ​ของ​ต้าน ก็​เยียะ​หื้อ​พระเจ้า​ยอมฮับ​ว่า​ต้าน​เป๋น​คน​ถูกต้อง​ต๋าม​ธรรม” ย้อน​จาอี้ อับราฮัม​จึง​ได้​จื้อ​ว่า​เป๋น​เปื้อน​ของ​พระเจ้า