Search form

ยากอบ 2:24

24หัน​ก่อ​ว่า คน​ตี้​พระเจ้า​ยอมฮับ​ว่า​เป๋น​คน​ถูกต้อง​ต๋าม​ธรรม​นั้น ก็​ย้อน​ก๋าน​เยียะ​ของ​เขา บ่ใจ้​มี​ก้า​ความ​เจื้อ​อย่าง​เดียว