Search form

ยากอบ 2:25

25อย่าง​เดียว​กั๋น​กับ​นาง​ราหับ​แม่ญิง​ขาย​ตั๋ว พระเจ้า​ก็​ยอมฮับ​นาง​เป๋น​คน​ถูกต้อง​ต๋าม​ธรรม​ย้อน​สิ่ง​ตี้​นาง​เยียะ คือ​ต๋อน​ตี้​นาง​หื้อ​ตี้​ย้าง​กับ​หมู่​ส่ง​ข่าว​จาว​ยิว กับ​จ้วย​หมู่​เขา​หื้อ​หนี​ไป​ตาง​อื่น