Search form

ยากอบ 2:3

3แล้ว​ต้าน​ก็​สนใจ๋​ก้า​คน​ตี้​แต่งตั๋ว​ดี อู้​กับ​เขา​ว่า “ขอ​เจิญ​ต้าน​นั่ง​ตี้​สบายๆ ตี้​นี่​เต๊อะ” แต่​อู้​กับ​คน​ตุ๊ก​ว่า “ยืน​อยู่​หั้น​เนาะ บ่อั้น​ก็​นั่ง​ตี้​ปื๊น​ฮิม​ตี๋น​เฮา​เพ้”