Search form

ยากอบ 3:3

3เหมือน​กับ​ถ้า​เฮา​เอา​บังเหียน​ใส่​ปาก​ม้า​เปื้อ​หื้อ​มัน​เจื้อฟัง​เฮา แล้ว​เฮา​ก็​จะ​บังคับ​มัน​หื้อ​ไป​ไหน​ก็​ได้​ต๋าม​ตี้​เฮา​ต้องก๋าน