Search form

ยากอบ 3:7

7สัตว์​กู้​อย่าง​สามารถ​เยียะ​หื้อ​เจื้อง​ได้ บ่ว่า​จะ​เป๋น สัตว์​ป่า นก สัตว์​เลื้อยกาน กับ​สัตว์​น้ำ แล้ว​ก็​มี​คน​เกย​เยียะ​หื้อ​มัน​เจื้อง​แล้ว​ตวย