Search form

ยากอบ 4

ก๋าน​เป๋น​เปื้อน​กับ​โลก

1หมู่​ต้าน​ฮู้​ก่อ​ว่า ตี้​หมู่​ต้าน​ผิด​หัว​กั๋น​กับ​สู้​ฮบ​กั๋น​นั้น​ย้อน​อะหยัง ก็​ย้อน​กิเลส​ตั๋ณหา​ตี้​สู้​กั๋น​อยู่​ใน​ใจ๋​ของ​หมู่​ต้าน​นั้น​เนาะ 2หมู่​ต้าน​ใค่​ได้​อะหยัง​แต่​บ่ได้ หมู่​ต้าน​ก็​ฆ่า​กั๋น เมื่อ​โลภ​ใค่​ได้​อะหยัง​แต่​บ่ได้ ก็​ผิดหัว​กั๋น กับ​ฮบ​กั๋น ตี้​หมู่​ต้าน​บ่ได้​สิ่ง​ตี้​ต้องก๋าน​นั้น ก็​ย้อน​บ่ได้​ขอ​จาก​พระเจ้า 3กับ​ตี้​หมู่​ต้าน​ขอ​แล้ว แต่​บ่ได้​ฮับ​ก็​ย้อน​ขอ​ผิด หมู่​ต้าน​ขอ​เปื้อ​เอา​ไป​สนอง​ตั๋ณหา​ของ​ตั๋วเก่า 4หมู่​คน​บ่ซื่อสัตย์ ต้าน​ตังหลาย​บ่ฮู้​กา ว่า​ก๋าน​เป๋น​เปื้อน​กับ​โลก​นี้​ก็​เต้า​กับ​เป๋น​ศัตรู๋​ของ​พระเจ้า จาอั้น​ใผ​ตี้​ใค่​อยาก​เป๋น​เปื้อน​กับ​โลก ก็​ตั้ง​ตั๋ว​เป๋น​ศัตรู๋​ของ​พระเจ้า 5หมู่​ต้าน​กึ๊ด​ว่า​พระคัมภีร์​เขียน​ไป​เล่ย​ไป​เท่ย​กา ตี้​บอก​ว่า “วิญญาณ​ ตี้​พระเจ้า​ใส่​ไว้​ใน​จิตใจ๋​หมู่​เฮา​นั้น พระองค์​ขาง​ขนาด” 6แต่​พระคุณ​ตี้​พระเจ้า​โผด​หื้อ​กับ​หมู่​เฮา​นั้น​ก็​นัก​ขึ้น อย่าง​ตี้​พระคัมภีร์​มี​เขียน​ไว้​ว่า

“พระเจ้า​ต่อต้าน​คน​ตี้​หยิ่ง​จ๋องหอง แต่​ปั๋น​ปอน​คน​ตี้​ถ่อมใจ๋”

7ย้อน​จาอั้น​หื้อ​หมู่​ต้าน​ยอม​ต่อ​พระเจ้า หื้อ​ต่อสู้​กับ​มาร แล้ว​มาร​ก็​จะ​หนี​ละ​หมู่​ต้าน​ไป 8หื้อ​หมู่​ต้าน​เข้า​มา​อยู่​ใก้ๆ พระเจ้า แล้ว​พระองค์​ก็​จะ​อยู่​ใก้ๆ หมู่​ต้าน หมู่​คน​บาป​เหย ซ่วย​มือ​จาก​บาป​เหีย คน​บ่มั่นคง​เหย จง​เยียะ​หื้อ​จิตใจ๋​ของ​เจ้า​บริสุทธิ์​เหีย 9จง​ใค่​ไห้​ใค่​หุย กับ​ตุ๊ก​โศก​เหีย แตน​ตี้​จะ​ใค่​หัว​ก็​หื้อ​เป๋น​เศร้าโศก หื้อ​ความ​จื้นจมยินดี​เปี่ยน​เป๋น​ความ​ตุ๊กใจ๋ 10หื้อ​ถ่อม​ตั๋ว​ลง​ต่อหน้า​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า แล้ว​พระองค์​จะ​ยก​หมู่​ต้าน​ขึ้น

พระเจ้า​เต้าอั้น​ตี้​มี​สิทธิ์​ตัดสิน

11ปี้น้อง​ตังหลาย ห้าม​ใส่ฮ้าย​ป้าย​สี​กั๋น​เน่อ ย้อน​คน​ตี้​ใส่ฮ้าย​กั๋น​กาว่า​ตัดสิน​ปี้น้อง​ผู้เจื้อ​ตวย​กั๋น ก็​เต้า​กับ​ว่า​ได้​ใส่​ฮ้าย​ป้าย​สี​กับ​ตัดสิน​บท​บัญญัติ​ตวย ถ้า​หมู่​ต้าน​ตัดสิน​บท​บัญญัติ ต้าน​ก็​บ่ได้​เป๋น​ผู้​เยียะ​ต๋าม​บท​บัญญัติ แต่​เป๋น​ผู้ตัดสิน​ไป​เหีย 12มี​แต่​พระเจ้า​เต้าอั้น​เน่อ​ตี้​เป๋น​ผู้​หื้อ​บท​บัญญัติ​กับ​เป๋น​ผู้​ตัดสิน พระองค์​มี​ฤทธิ์​อำนาจ​ตี้​จ้วย​เฮา​หื้อ​รอด​กาว่า​ทำลาย​เฮา​ก็​ได้ แล้ว​ต้าน​เป๋น​ใผ​กั๋น​ตี้​จะ​ไป​ตัดสิน​คน​อื่น

หื้อ​พระเจ้า​เป๋น​ผู้นำ​จีวิต

13ฟัง​หื้อ​ดีๆ เน่อ ต้าน​ตังหลาย​ตี้​อู้​ว่า “วัน​นี้​กาว่า​วัน​พูก​เฮา​จะ​ไป​เมือง​นั้น​เมือง​นี้ จะ​อยู่​ตี้​หั้น​สัก​ปี๋ ก๊า​ขาย​หื้อ​ได้​ก่ำไฮ” 14แต่​ต้าน​ยัง​บ่ฮู้​เลย​ว่า​จีวิต​ของ​ต้าน​วัน​พูก​จะ​เป๋น​จาใด ย้อน​ต้าน​ก็​เป๋น​เหมือน​หมอก​จ๋างๆ ตี้​อยู่​ได้​กำเดียว​แล้ว​ก็​ก้อยๆ หาย​ไป 15หมู่​ต้าน​สมควร​จะ​อู้​ว่า “ถ้า​เป๋น​ความ​ต้องก๋าน​ของ​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า เฮา​ก็​จะ​มี​จีวิต​อยู่ แล้ว​เยียะ​สิ่ง​นั้น​สิ่ง​นี้” 16แต่​ต๋อน​นี้ ต้าน​ก่ำลัง​คุยโว​อวด​ตั๋ว เซิ่ง​ก็​เป๋น​สิ่ง​ตี้​บ่ดี​เลย 17ย้อน​จาอั้น​คน​ตี้​ฮู้​อยู่​แล้ว​ว่า อะหยัง​เป๋น​สิ่ง​ตี้​ดี​ตี้​จะ​ต้อง​เยียะ แล้ว​บ่ยอม​เยียะ คน​นั้น​ก็​เป๋น​บาป