Search form

ยากอบ 4:12

12มี​แต่​พระเจ้า​เต้าอั้น​เน่อ​ตี้​เป๋น​ผู้​หื้อ​บท​บัญญัติ​กับ​เป๋น​ผู้​ตัดสิน พระองค์​มี​ฤทธิ์​อำนาจ​ตี้​จ้วย​เฮา​หื้อ​รอด​กาว่า​ทำลาย​เฮา​ก็​ได้ แล้ว​ต้าน​เป๋น​ใผ​กั๋น​ตี้​จะ​ไป​ตัดสิน​คน​อื่น