Search form

ยากอบ 4:13

หื้อ​พระเจ้า​เป๋น​ผู้นำ​จีวิต

13ฟัง​หื้อ​ดีๆ เน่อ ต้าน​ตังหลาย​ตี้​อู้​ว่า “วัน​นี้​กาว่า​วัน​พูก​เฮา​จะ​ไป​เมือง​นั้น​เมือง​นี้ จะ​อยู่​ตี้​หั้น​สัก​ปี๋ ก๊า​ขาย​หื้อ​ได้​ก่ำไฮ”