Search form

ยากอบ 4:6

6แต่​พระคุณ​ตี้​พระเจ้า​โผด​หื้อ​กับ​หมู่​เฮา​นั้น​ก็​นัก​ขึ้น อย่าง​ตี้​พระคัมภีร์​มี​เขียน​ไว้​ว่า

“พระเจ้า​ต่อต้าน​คน​ตี้​หยิ่ง​จ๋องหอง แต่​ปั๋น​ปอน​คน​ตี้​ถ่อมใจ๋”