Search form

ยากอบ 4:8

8หื้อ​หมู่​ต้าน​เข้า​มา​อยู่​ใก้ๆ พระเจ้า แล้ว​พระองค์​ก็​จะ​อยู่​ใก้ๆ หมู่​ต้าน หมู่​คน​บาป​เหย ซ่วย​มือ​จาก​บาป​เหีย คน​บ่มั่นคง​เหย จง​เยียะ​หื้อ​จิตใจ๋​ของ​เจ้า​บริสุทธิ์​เหีย